รับฝากขาย-จำนอง

บริษัท บ้านโฮมดี จำกัด

151/16 หมู่บ้านบัวชนกวิลล์

หมู่ 2 เทศบาลบางปู 60 ตำบลท้ายบ้าน

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์. 02-701-2288 แฟกซ์. 02-701-2289

Email : bannhome.d@gmail.com